Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed


Začiatok: 24. 05. 2021 12:00

Koniec: 25. 05. 2021 12:00

Typ podujatia: Sympózium

Organizátor: MP SR, Slovenská toxologická spoločnosť SETOX

Miesto konania: Sympózium
Podujatie: Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed

24. – 25. mája 2021 od 12:00 do 12:00 sa uskutoční medzinárodné vedecké sympózium zamerané na inovatívne toxikologické alternatívne metódy, ktoré nevyužívajú testy na zvieratách. Cieľom podujatia je zvýšiť expertnú úroveň vedy a výskumu v oblasti praktickej implementácie inovatívnych (alternatívnych) toxikologických metód, schválených v oficiálnych usmerneniach OECD.

Program

Sympózium spojí účastníkov so špičkovými odborníkmi z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Európskej chemickej agentúry (ECHA) a Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Diskusie o používaní alternatívnych metód v strednej a východnej Európe sa zúčastnia experti z výskumných a vedeckých inštitúcií zo Slovenska a okolitých štátov. Súčasťou budú aj praktické ukážky práce s in silico nástrojmi ako je OECD QSAR Toolbox a EFSA OpenFoodTox a s in vitro s validovanými metódami.

Program 1. deň – 24. mája 2021
Program 2. deň – 25. mája 2021

Viac informácií:

V prípade potreby kontaktujte: lucia.milec@land.gov.sk a helena.kandarova@savba.sk

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 12. 5. 2021, autor: rpa

Pridať do Google Calendar