Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Diskusia o spravodlivom vedeckom publikovaní


Začiatok: 27. 02. 2024 15:00

Koniec: 27. 02. 2024 17:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: CRAFT-OA

Miesto konania: online

Štát: Slovensko

Odkaz: https://www.craft-oa.eu/2024/01/webinar-2/
Dňa 27. februára 2024 sa uskutoční diskusia o smerovaní k spravodlivému vedeckému publikovaniu prostredníctvom projektov financovaných Európskou komisiou, ktoré sa tejto téme venujú.

Zdroj: eosc.eu

Cieľom projektov CRAFT-OA, DIAMAS, PALOMERA je spravodlivejšia budúcnosť vedeckej komunikácie s akademickými komunitami.

V rámci diskusie sa dozviete o najnovšom vývoji práce spomenutých projektov. Rovnako sa budete môcť zapojiť do diskusie o preberaných témach a taktiež vyjadriť svoje pripomienky v danej téme.

Projekty

CRAFT-OAumožňuje regionálnym platformám časopisov a poskytovateľom publikačných služieb zvyšovať úroveň, profesionalizovať sa a dosiahnuť väčšiu interoperabilitu s inými vedeckými informačnými systémami poskytovaním služieb a nástrojov. Zástupcovia projektu predstavia nedávno uverejnenú „Správu o výzvach a pomocných opatreniach, ktorým čelia časopisy a platformy OA“, ako aj umožnia nahliadnuť do „Diamond Discovery Hub“.

 

 


 

DIAMAS: vyvíja spoločné normy, usmernenia a postupy na budovanie kapacít pre publikovanie prostredníctvom diamantového otvoreného prístupu. Zástupcovia projektu predstavia nové zistenia z rozsiahlej štúdie uskutočnenej v celej Európe, ktorá objasňuje činnosť diamantových vydavateľov a vytvára argumenty pre to, ako ich možno podporiť v záujme rozvoja otvorenej vedy.

 

 


PALOMERAkladie si za cieľ poskytnúť realizovateľné odporúčania a konkrétne zdroje napodporu a koordináciu zosúladených politík poskytovateľov finančných prostriedkov a inštitúcií v oblasti otvoreného prístupu ku knihám. Zástupcovia predstavia informácie o zozbieraných dátach o politikách OA kníh, ktoré sú zahrnuté do databázy znalostí, ako aj o tom, ako tieto dáta overuje komunita.

 

Okrem prezentácie jednotlivých projektov, sa tiež uskutoční prednáška o význame vzájomnej spolupráce v oblasti otvoreného vedeckého publikovania a vytvárania politík otvoreného prístupu.

 

 

Zdroj: eosc.eu; zverejnené: 6.2.2024; autor: onz

Pridať do Google Calendar