Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Digitalizácia v našom živote: multidisciplinárny prístup


Začiatok: 29. 03. 2022 15:00

Koniec: 29. 03. 2022 16:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Ulysseus Digital Innovation Hub na TU v Košiciach

Miesto konania: Webinár
Webinár: Ulysseus Digital Innovation na TU v Košiciach. Zdroj: https://ulysseus.eu

Dňa 29. marca 2022 o 15:00 sa v réžii Ulysseus Digital Innovation Hub so sídlom na Technickej univerzite v Košiciach uskutoční webinár s názvom „Digitalizácia v našom živote: multidisciplinárny prístup“. Na tomto webinári Radoslav Delina, Radovan Hudák a Richard Kitta vysvetlia, ako digitalizácia či využívanie dát ovplyvňuje náš každodenný život.

O webinári „Digitalizácia v našom živote: multidisciplinárny prístup“

Ako ovplyvňuje digitalizácia alebo využívanie údajov náš každodenný život? Panel odborníkov z Technickej univerzity v Košiciach na tomto webinári prejde sériou prezentácií vysvetľujúcich, ako digitalizácia alebo využívanie údajov ovplyvňujú náš každodenný život.

Čo nájdete v programe?

1. Dáta a ich potenciál pre obstarávanie novej generácie od Radoslava Delinu

Súčasné verejné a súkromné obstarávanie generuje obrovské množstvo údajov s rôznou úrovňou kvality. Hlavnou výzvou je, ako využiť dáta pre vývoj nových dátových služieb pre podporu rozhodovania alebo plnú automatizáciu obstarávacích procesov. Radoslav Delina vo svojej prezentácii predstaví hlavné výzvy a predbežné výsledky svojho výskumného tímu a bude hľadať potenciálnu výskumnú spoluprácu a skúsenosti súvisiace s transformáciou dátovej vedy na komerčné využitie.

Dôraz sa bude klásť na tieto problémy:

  • Popis dát, kvalita dát a skúsenosti so zberom takého množstva dát z reálnych procesov.
  • Ako môže agregácia údajov z rôznych zdrojov na prieskum trhu alebo sourcing zlepšiť získavanie znalostí?
  • Aké typy analýz s potenciálnou komercializáciou sú možné? Veda vs. inovácie.
  • Ako sa analyzuje efektívnosť stratégií vyjednávania či obstarávania? Je nejaká šanca vyvinúť SW bota pre automatizované B2B obstarávanie?
  • Diagnostika potenciálu kartelu alebo nekalých praktík prostredníctvom sieťovej analýzy, predikcie alebo klasifikačných metód.
  • Sociálne obstarávanie a sociálny trh.
  • Verejné obstarávanie inovácií: ako môžu údaje a digitalizácia pomôcť pri podpore?
  • Nezvyčajné typy údajov pre rozhodovanie o obstarávaní (satelitné údaje pre strategické získavanie agrokomodít, predikciu cien kovov, fotovoltaiku,…)
  • Projektové a výskumné nápady pre budúcu spoluprácu

2. Digitálny dizajn a výroba v implantológii a tkanivovom inžinierstve od Radovana Hudáka

Táto prezentácia sa bude zaoberať najnovšími trendmi v digitálnom dizajne a výrobe v oblasti medicíny, najmä v oblasti implantológie, tkanivového inžinierstva a regeneratívnej medicíny. Aditívna výroba a 3D tlač sa v medicíne používa už viac ako 10 rokov s trendom vytvárania výrobných nemocníc a bunkovej biomanufaktúry. Prezentované budú skúsenosti s aplikáciami aditívnej výroby v medicíne, kde viac ako 350 zákazkových implantátov a 40 000 implantátov sériovo vyrobila a implantovala celosvetová spin-off spoločnosť založená pri Technickej univerzite v Košiciach.

3. Umenie ako rozhranie – Komplexné umelecké projekty a jednotlivé úlohy v pozadí od Richarda Kittu

Mediálne umelecké myslenie v zmysle aktuálnych tém v rámci multidisciplinárnych platforiem a (ne)očakávaných medzidisciplinárnych riešení. Komplexné umelecké projekty prinášajú okrem technologických výziev aj kreatívne individuálne stratégie založené na odozve alebo participácii v reálnom čase. Môžu byť digitálne, virtuálne alebo dokonca pohlcujúce, ale aj vo fyzickej interakcii. Proces je často ovplyvnený mnohými významnými vstupmi vrátane ekológie alebo udržateľnosti. Niektoré zo zvýraznených konceptov možno identifikovať ako prototypy z dielne CORE Lab, ktoré v súčasnosti sídli na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach.

Viac informácií a registrácia

Zdroj: https://grantup.sk; https://ulysseus.eu, zverejnené: 22. 3. 2022, autor: rpa

Pridať do Google Calendar