Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Digitalizácia: Kľúč k úspechu malých a stredných podnikov?


Začiatok: 14. 12. 2021 09:30

Koniec: 14. 12. 2021 11:00

Typ podujatia: Diskusia

Organizátor: Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku - SAPIE

Miesto konania: Diskusia
SAPIE

14. decembra 2021 od 9:30 do 11:00 sa uskutoční podujatie “Digitalizácia: Kľúč k úspechu malých a stredných podnikov?”

Radi by sme vás pozvali na podujatie organizované v rámci iniciatívy Ligy za digitálny rast (League for Digital Boost).

Cieľom tohto okrúhleho stola je identifikovať hlavné prekážky digitalizácie MSP, ktoré možno adresovať vhodnými politikami.

Registrácia

Agenda:

  • Ján Oravec, Štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR (TBC)
    Predstavenie Ligy pre digitálny rast – ciele, doterajšie výstupy, plánované aktivity a partneri.
  • Moderovaná diskusia medzi kľúčovým stakeholdermi v oblasti digitalizácie MSP z verejného, súkromného a mimovládneho sektora
  • Otvorená diskusia pre všetkých účastníkov
  • Ďalšie kroky Ligy v nadväznosti na okrúhly stôl
  • Kľúčové otázky, na ktoré sa budeme snažiť nájsť spolu odpovede: Praktické skúsenosti z digitalizácie: aké sú hlavné prekážky, ktoré bránia digitalizácii MSP? Aké sú kľúčové témy, ktorým sa má venovať komplexná podpora digitalizácie MSP zo strany štátu? Ako nastaviť verejné politiky v tejto oblasti? Aké inštitúcie a partneri by sa mali zapojiť, aby sa posilnila digitalizácia MSP v celej krajine?
    Aké najlepšie postupy z iných krajín by sa dali najľahšie prijať na podporu digitalizácie MSP na Slovensku?

Zdroj: SAPIE, zverejnené: 10. 12. 2021, autor: rpa

Pridať do Google Calendar