Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Digital Talk: Zelené dáta: Ako urýchliť ich sprístupňovanie ľuďom


Začiatok: 30. 03. 2021 14:00

Koniec: 30. 03. 2021 15:45

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: ITAPA

Miesto konania: Webinár
30. marca 2021 od 14:00 do 15:45 sa uskutoční ITAPA Digital Talk na tému “Zelené dáta: Ako urýchliť ich sprístupňovanie ľuďom”.

Prakticky každý deň využívame priestorové údaje – niekto ako používateľ navigácie, niekto pri plánovaní výstavby, iní pri ochrane prírody. Ale v akom stave sú vlastne priestorové informácie na Slovensku? A kam smeruje Európa? Už skoro 14 rokov platí smernica INSPIRE, ktorej cieľom je vybudovať v celej Európe vzájomne prepojenú infraštruktúru priestorových informácií. Kam sa ale Európa odvtedy posunula? A aká je ďalšia vízia? Niektoré krajiny sú na tom omnoho lepšie a dokázali zintegrovať a sprístupniť priestorové informácie. Iné krajiny zaostávajú. Kde sa nachádza Slovensko a aké sú hlavné prekážky integrácie dát a ich sprístupnenia?

Diskutujúci:

Ladislav MIKO, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Róbert KONRÁD, poradca, DG ENV, Európska komisia
Martin TUCHYŇA, koordinátor dátovej infraštruktúry GeoICT a životného prostredia, Odbor stratégie IKT, Ministerstvo životného prostredia SR
Tomáš ŘEZNÍK, docent, Geografický ústav, Prírodovedecká fakulta, Masarykova univerzita Brno
Milan ANDREJKOVIČ, hlavný dátový kurátor SR pre otvorené údaje verejnej správy, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Ľuboslav MICHALÍK, vedúci odboru ZBGIS, GKÚ Bratislava

Témy diskusie:

  • Čo je hlavná prekážka integrácie priestorových údajov na Slovensku?
  • Aký je stav infraštruktúry priestorových informácií?
  • Aký je stav dát?
  • Aká je vízia? Kde budeme o 5 rokov?
  • Aké projekty sa pripravujú?

Registrácia

Po registrácii môžete Digital Talk sledovať na platforme ZOOM.

ÚČASŤ NA ONLINE DISKUSII JE BEZPLATNÁ.

Zdroj: ITAPA, zverejnené: 9.3.2021, autor: rpa

Pridať do Google Calendar