Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Deň regiónov 2022 | 20 rokov samosprávnych krajov


Začiatok: 13. 04. 2022 11:00

Koniec: 13. 04. 2022 20:00

Typ podujatia: Diskusia

Organizátor: Združenie samosprávnych krajov SK 8

Miesto konania: Diskusia
Deň regiónov 2022 | 20 rokov samosprávnych krajov. Zdroj: https://euractiv.sk

Podujatie, ktoré sa uskutoční 13. apríla 2022 o 11:00, bude mapovať 20 rokov existencie samosprávnych krajov v systéme verejnej správy na Slovensku. Program pozostávajúci z troch častí sa bude venovať diskusiám na aktuálne spoločenské témy, ktoré významne ovplyvňujú dianie v regiónoch. V druhej časti predstavia širokej verejnosti svoje aktivity jednotlivé samosprávne kraje. Prezentované nebudú len tradície, ale predovšetkým súčasné aktivity, ktorými sa župy podieľajú na rozvoji svojich regiónov. Deň regiónov vyvrcholí večerným kultúrnym galaprogram, ktorý bude spojený s oceňovaním ľudí, bez ktorých by sme posledné roky v krajoch zvládli len ťažko.

Program:

11:00 – 11:10 | Otvorenie Dňa regiónov

  • Jozef Viskupič, predseda SK 8

11:10 – 13:20 | DISKUSIA

Panel 1 Bude čerpanie eurofondov v novom programovom období úspešné?

Príprava nového programového obdobia sa neustále predlžuje. Európsky komisia zaslala k návrhu Partnerskej dohody rozsiahle pripomienky. Aktéri v území ešte stále nenašli z rezortami zhodu na rozdelení alokácie, ale ani spôsobe implementácie. Čo je potrebné urobiť preto, aby bolo čerpanie efektívne a prínos eurofondov pocítili predovšetkým obyvatelia regiónov?

  • Apostolos Tzitzikostas, president of the European Committee of the Regions
  • Dušan Velič, štátny tajomník MIRRI SR
  • Jozef Viskupič, predseda SK 8
  • Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Panel 2 Ako mení vojna na Ukrajine regióny?

Pri pomoci vojnou postihnutej Ukrajiny sú aktívne zapojené aj samosprávne kraje. Pre utečencov poskytujú ubytovanie vo svojich zariadenia, zabezpečujú zdravotnú starostlivosť, žiakom pomáhajú pri integrácii do školského procesu. Mnohí ľudia si chcú v našich regiónoch nájsť nový domov. Čo môžu do regiónov priniesť, aké bude spolunažívanie a dokážeme utečencov z UA plnohodnotne začleniť do našej spoločnosti?

  • Alexander Duleba, Slovak foreign policy association
  • Marek Šafin, slovenský veľvyslanec na Ukrajine
  • Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
  • Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja

15:00 – 18:00 | REGIÓNY SLOVENSKA

Stará tržnica sa stáva zmenšeným Slovenskom, výkladnou skriňou toho najlepšieho, čo v regiónoch máme. Bude to „festival slovenských krajov“, kde každý kraj priblíži návštevníkom najväčšie poklady a zaujímavosti zo svojho regiónu.

18:00 – 18:45 | Občerstvenie

19:00 – 20:00 | GALAVEČER

Večerný program, ktorého základom budú tradície, a módna prehliadka slovenských krojov v modernom šate. Súčasťou programu bude oceňovanie osobností jednotlivých regiónov, bez ktorých by sme posledné roky na župách zvládli len ťažko.

Moderátor: Juraj Bača, Lucia Forman Habancová

Zdroj: https://euractiv.sk, zverejnené: 7. 4. 2022, autor: rpa

Pridať do Google Calendar