Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Counting the true costs of climate change


Začiatok: 11. 10. 2017 08:00

Koniec: 13. 10. 2017 16:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Potsdam Institute for Climate Impact Research

Miesto konania: Konferencia

Štát: Nemecko
Impacts World je popredná medzinárodná konferencia s témetikou výskumu dopadu klimatických zmien. Pozornosť je upriamená na najnovšie vedecké poznanie vplyvu zmeny klímy, s dôrazom na naliehavé politické otázky, ale tiež poukazuje na výzvy, ktoré ležia pred výskumnou obcou a spoločnosťou. V roku 2017 bude konferencia zameraná na vyčíslenie skutočných nákladov spojených so zmenou klímy, vzhľadom na štyri kľúčové oblasti: ekonomické dopady zmeny klímy, ľudské zdravie, migrácia a ciele udržateľného rozvoja.


Účať na konferencii je zdarma.

Pridať do Google Calendar