Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Chemické horizonty: Nanomateriály a pokročilé materiály


Začiatok: 11. 01. 2023 14:00

Koniec: 11. 01. 2023 15:00

Typ podujatia: Prednáška

Organizátor: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského

Miesto konania: Prednáška
Prednáška v rámci cyklu Chemické horizonty. Zdroj: https://www.sav.sk

V stredu 11. januára 2023 o 14:00 sa uskutoční ďalšia z prednášok v rámci cyklu Chemické horizonty s názvom Nanomateriály a pokročilé materiály. Nové možnosti pre chemikov podieľať sa na vývoji inovatívnych technológií. Prednášať bude RNDr. Milan Sýkora, MBA, PhD., z Laboratória pokročilých materiálov, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského. Prezentácia bude online cez MS Teams.

Bude mať dve časti – v úvodnej M. Sýkora stručne zhrnie niektoré profesionálne skúsenosti z pôsobenia v rôznych výskumných inštitúciách v USA. „V krátkosti tiež popíšem náš pokrok pri zriaďovaní nového výskumného laboratória na Univerzite Komenského, Laboratória pokročilých pateriálov (LAM), podporeného Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020, schémy ERA Chairs,“ pozýva na svoju prednášku vedec. Ďalšia časť prezentácie sa bude venovať vybraným príkladom výskumu z troch výskumných tém na rozhraní chémie, fyziky a materiálového výskumu, ktorými sa M. Sýkora dlhodobo zaoberá a ktoré sú aj hlavnými výskumnými témami v LAM. Ako uviedol M. Sýkora: „Prvou témou budú anorganické nanokryštály: základný popis a definície, príprava pomocou koloidných chemických syntéz, optické vlastnosti a príklady praktického využitia. Druhou témou budú nanografény alebo grafénové kvantové bodky: základné definície, príprava pomocou tzv. bottom-up prístupu, využitím tradičných metód organickej syntézy, charakterizácia elektrónovej štruktúry a príklady možností využitia.“ V tretej téme sa potom zameria na perovskitové materiály, ktoré v poslednom období vyvolali veľký záujem vďaka ich vysokej efektivite v solárnych článkoch a iných optoelektronických zariadeniach. Cieľom prezentácie je okrem príkladov z výskumu tiež priblížiť, kde existujú pre chemikov nové možnosti využitia chemickej odbornosti a intuície pri vývoji materiálov pre inovatívne a často revolučné technológie.

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 22. 12. 2022, autor: rpa

Pridať do Google Calendar