Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Active, Healthy Ageing in the EU: Growing the Silver Economy through Innovation and Partnership


Začiatok: 26. 10. 2016 09:15

Koniec: 26. 10. 2016 16:30

Typ podujatia: Sympózium

Organizátor: EK

Miesto konania: Sympózium

Štát: Belgicko
Toto medzinárodné sympózium poskytne vhodnú príležitosť preskúmať praktické riešenia problémov spojených s rastúcou starnúcou populáciou v Európe. Sympózium sa zameria na to, ako podporiť aktívne starnutie prostredníctvom inovácií a partnerstiev s cieľom pochopiť príležitosti pre sociálny rozvoj a ekonomický rast v Európe, ktoré sú základom pre túto spoločenskú zmenu, rovnako ako preskúmať nové spôsoby, ako zabezpečiť blahobyt a zapojenie starších ľudí v spoločnosti a zároveň podporiť dlhodobú udržateľnosť a účinnosť zdravotníctva a sociálnej starostlivosti v EÚ. Exchange Public Policy víta zapojenie všetkých kľúčových partnerov, zodpovedných orgánov a zainteresovaných strán. Sympózium bude podporovať výmenu myšlienok a povzbudí delegátov k kladenie aktuálnych otázok.

Pridať do Google Calendar