Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

7. Deň participácie: Mládež v stratégií EÚ pre dunajský región – smerom k spoločnej vízii


Začiatok: 21. 10. 2020 10:00

Koniec: 21. 10. 2020 14:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: EUSDR PA 10 & Danube Civil Society Forum

Miesto konania: Konferencia
21. októbra 2021 sa uskutoční konferencia “7. Deň participácie: Mládež v stratégií EÚ pre dunajský región – smerom k spoločnej vízii”.

Deň participácie pre dunajský región zhromažďuje zástupcov organizácií občianskej spoločnosti, miestnych, regionálnych a národných verejných orgánov, univerzít a výskumu zo 14 partnerských krajín EUSDR (The EU Strategy for the Danube Region – Stratégie EÚ pre dunajský región), zástupcov správy EUSDR, ako aj európskych a medzinárodných organizácií. Cieľom je podporiť spoluprácu a účasť na lepšom rozvoji dunajského regiónu. Dunajské dni participácie tak slúžia ako platforma na vzájomnú výmenu názorov a vnímania, diskusiu o osvedčených postupoch participatívneho riadenia a implementácie projektov, ako aj na zapojenie sa do rozhodovacích procesov.

Siedmy Deň participácie pre dunajský región nadväzuje na výsledky 6. Dňa participácie, na tému „Mládež – Účasť – Posilnenie“, ktorý sa konal v Bukurešti 2019 a predstaví a vypracuje usmerňovací dokument pre mládež a Dunajskú sieť pre mládež.

Z dôvodu opatrení na boj proti pandémii COVID-19 sa konferencia uskutoční online. V kombinácii kľúčových prednášok, interaktívnych online nástrojov, workshopov a diskusií sa podujatie usiluje o podporu aktívneho zapojenia mládeže do EUSDR.

Pre účasť na konferencii je povinná registrácia. Prístupový odkaz sa odošle iba registrovaným účastníkom.

Registrácia

Program

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je dpd.jpg

Zdroj: https://danube-region.eu, zverejnené: 5.10.2020, autor: rpa

Pridať do Google Calendar