Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

50. Medzinárodná konferencia Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva – SSCHE 2024


Začiatok: 21. 05. 2024 09:00

Koniec: 23. 05. 2024 17:30

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva

Miesto konania: hotel SOREA Hutník, Tatranské Matliare

Štát: Slovensko

Odkaz: https://www.sschi.sk/udalost/konferencia-ssche-2024/#transfertechnologii
Medzinárodná konferencia Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva – SSCHE 2024. Zdroj: https://www.sschi.sk

 

Po dlhšej prestávke zavádzame do našej každoročnej medzinárodnej vedeckej konferencie s 50-ročnou tradíciou aj slovenskú sekciu venovanú predovšetkým transferu vedomostí v oblasti dekarbonizácie priemyslu a jej legislatívnej podpory. Samostatným tematickým celkom bude predstavenie foriem podpory priemyselného výskumu a vývoja a okrúhly stôl s odborníkmi z tejto oblasti.

Základné informácie k slovenskej sekcii konferencie

Konferenciu SSCHE 2024 organizuje Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva za asistencie Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva STU. Cieľom slovenskej časti konferencie je poskytnúť platformu na transfer vedomostí medzi tromi základnými piliermi technologického pokroku:

  • priemyselné podniky,
  • akadémia,
  • legislatívna sféra.

 

Konferencia sa uskutoční v dňoch 20.-24. mája 2024 vo Vysokých Tatrách v hoteli SOREA Hutník, Tatranské Matliare. Program konferencie začína v utorok (21. mája) doobeda a končí vo štvrtok (23. mája) večer, viď predbežný program konferencie.

 

Tematické celky slovenskej sekcie konferencie
  • Technologická voda (nadviazanie na príspevky odborného semináru z novembra 2023)
  • Obnoviteľné zdroje energie – modely a realita

Registrácia

Na konferenciu sa môžete prihlásiť online pomocou webového konferenčného systému. Pod odkazmi Registrovať/Prihlásiť sa a Účastníci nájdete všetky informácie o tom, ako vykonať registráciu a ako generovať faktúru. O platbe za konferenciu nás prosím informujte vopred do 1. mája 2024. Potvrdenie o platbe je možné zaslať organizátorom e-mailom na sschi@sschi.sk.

Konferenčné príspevky

Príspevky budú prezentované formou prednášok a okrúhleho stolu (panelová diskusia s rečníkmi).

 

Prednášky: Trvanie prednášky je 20 minút. Na prezentáciu je určený dataprojektor s konferenčným PC, v prípade problémov s kompatibilitou je možné zapojiť vlastný počítač. Pre účastníkov konferencie budú po skončení akcie k dispozícii na stiahnutie verzie prednášok schválené rečníkmi.

 

Okrúhly stôl: Za každým blokom prednášok bude nasledovať okrúhly stôl s predchádzajúcimi rečníkmi moderovaný odborníkom z danej oblasti. Trvanie diskusie bude približne 1 hodina. Celková dĺžka bude závisieť od položených otázok pre prítomných expertov cez platformu Slido a naživo.

 

Viac informácií

 

Zdroj: https://www.sschi.sk, zverejnené: 9.5.2024, autor: rup

Pridať do Google Calendar