Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

14. ročník konferencie: Európa v meniacom sa svete


Začiatok: 10. 11. 2021 10:00

Koniec: 12. 11. 2021 16:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: EPH Conference Foundation, Utrecht, The Netherlands

Miesto konania: Konferencia
V dňoch 10.-12. novembra 2021 sa uskutoční konferencia na tému “Európa v meniacom sa svete”.

Európske zdravie nemá dobrú odozvu na COVID. V celej Európe bola reakcia na pandémiu do značnej miery neúspešná. A to aj napriek obrovskému množstvu tvrdej práce na oddeleniach verejného zdravotníctva. Zdravotnícky sektor mal vo všeobecnosti obmedzený dosah na navrhovanie a vykonávanie základnej politiky v oblasti verejného zdravia. Svet verejného zdravia sa mení, ale mnohé kľúčové oblasti zostávajú rovnaké. Rozhodujúce je držať sa toho, čo si ceníme, stavať na tom a vychádzať z toho, aby sme uspokojili nové a naliehavé potreby. Relevantným výrazom sú „budúcnosti“ a nie „budúcnosť“. Očakávame a potrebujeme rozmanitejšie verejné zdravotníctvo s pracovnou silou pôsobiacou na nových a súčasne tradičnejších scénach.

Témy konferencie:

  • Budúcnosť verejného zdravia v meniacom sa svete

  • Prax v oblasti verejného zdravotníctva, odborná príprava a pracovná sila

  • Komunikácia a verejné zdravie

  • Zmena klímy a verejné zdravie – dvojitá rola

  • Poučenie sa z pandémie a príprava na ďalšiu

  • Verejné zdravie, rovnosť a spravodlivosť, návrat k napredovaniu

Registrácia prebieha do 1. apríla 2021.

Viac informácií

Zdroj: https://ephconference.eu, zverejnené: 25.2.2021, autor: zst

Pridať do Google Calendar