HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Záverečná konferencia projektu „Food Nutrition Security Cloud (FNS-Cloud)“

Podujatia

Projekt FNS – Cloud bude na svojom záverečnom podujatí, v dňoch 12 – 13. septembra 2023, prezentovať dosiahnuté výsledky svojej 4-ročnej práce a úsilia. Hlavným výsledkom projektu FNS-Cloud bolo spustenie prvej generácie cloudového riešenia dát v potravinovej oblasti.

Zdroj: fns-cloud.eu

O projekte FNS-Cloud

Potravinová a výživová bezpečnosť („Food Nutrition Security – FNS“) znamená zabezpečiť, aby mal každý občan prístup k dostatočnému množstvu cenovo dostupných a výživných potravín. Veľkou výzvou, ktorej Európa čelí, je roztrieštenosť obrovského množstva zdrojov v oblasti potravinovej bezpečnosti a výživy. Hlavným cieľom projektu FNS-Cloud, ktorý financuje EÚ z programu Horizont 2020, preto bolo prekonať roztrieštenosť v danej oblasti združením dát potravinovej a výživovej bezpečnosti o stravovaní, zdraví a správaní spotrebiteľov, ako aj o udržateľnom poľnohospodárstve a biohospodárstve. Implementované cloudové riešenie zvýši využívanie poznatkov a prispeje tiež k zvýšeniu nedostatočnej informovanosti, ktoré brzdia verejné zdravie a poľnohospodársku politiku. Okrem toho podporí potravinársky priemysel pri znižovaní nákladov na vývoj a výrobu a zvýši udržateľnú produkciu. V konečnom dôsledku cloudové riešenie uľahčí spotrebiteľom informovaný a zdravý výber potravín.

Zdroj: fns-cloud.eu

Existujúce dáta, poznatky a nástroje o potravinovej bezpečnosti v oblasti zdravia a poľnohospodársko-potravinárskych vied sú síce rozšírené, ale sú roztrieštené. Chýba kritický prístup k dátam a samotný prístup k nim je pre používateľov nerovnomerne rozdelený. To znamená, že dáta nie sú ľahko nájditeľné, prístupné, interoperabilné alebo opakovane použiteľné (FAIR) a existujúce služby sa zameriavajú na klinické, molekulárne alebo biologické vedy. Projekt FNS-Cloud prináša zmenu prostredníctvom štandardov, demonštračných zariadení, služieb a dát, ktoré budú v súlade so zásadami FAIR v oblasti potravinovej bezpečnosti.

FNS-Cloud vyvinul cloudové riešenie (FNS Cloud) a zdokonalil nové nástroje a služby na využívanie dát o bezpečnosti potravín a výživy na rôzne účely. V budúcnosti by sa FNS-Cloud mohol integrovať s Európskym cloudom pre otvorenú vedu (EOSC).

Záverečné podujatie

Využite možnosť sa zúčastniť osobne alebo online formou záverečného podujatia projektu FNS-Cloud a dozviete sa viac o aktivitách projektu, výsledkoch a spôsobe ich využívania. Na podujatí sa dozviete, ako používať otvorené a FAIR potravinové bezpečnostné dáta, nástroje a služby projektu FNS-Cloud.

Zdroj: fnscloud.eu; zverejnené: 21.8.2023; autor: onz