HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Zaostrené na humanitné vedy

Podujatia

Symboly webináru a online tréningu. Zdroj: iStockphoto.com

Potrebujete aktuálne, odborné a flexibilne prístupné informačné zdroje?

Kde ich nájsť? Ako s nimi pracovať?

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravilo pre vás webinár o e-zdrojoch pre oblasť humanitných vied.

Ako uviedli zo sekcie Vedecká knižnica, CVTI SR: „Centrum vedecko-technických informácií SR zastrešuje prístup významným databázam a databázovým kolekciám z rôznych vedných disciplín. Aktuálne sa zameriame na tie z oblasti z humanitných vied. Pripravili sme k tomu samostatný webinár. Priblížime nielen samotné zdroje, ale i prácu s nimi.“

Kedy a ako sa pripojím

Webinár sa bude konať online formou 24. februára 2022 od 10:00 do 11:00.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 21. 2. 2022, autor: rpa