HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

World Vaccine Congress Europe

Podujatia

Upozorňujeme Vás na 18. svetový kongres o vakcínach v Európe, ktorý bude súčasťou 3. svetového kongresu veterinárnych vakcín, ktorý sa bude konať v dňoch 10. – 12. októbra 2017 v španielskej Barcelone.

Inšpirovaní našimi novými poznatkami v oblasti molekulárnej virológie, imunológie, epidemiológie, patogenézy a intervenčných štúdií o ľudských a živočíšnyhc vírusových infekciách – oba kongresy spoja vedúcich odborníkov, aby pochopili, ako toto spôsobí zmenu spôsobu vývoja vakcín pre globálny cieľ One Health. Stiahnite si novú kompletnú brožúru.

Príďte na kongres, ak chcete vidieť, ako experti v súčasnosti študujú variácie imunitných reakcií a identifikujú nové objavujúce sa patogény, ktoré nakoniec ovplyvnia vývoj nových liekov a vakcín.

Viac informácii čítajte tu.