HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Workshop: STAMPLASS 2023

Podujatia

 • Začiatok
  21.03.2023, 09:00
 • Koniec
  23.03.2023, 12:00
 • Typ podujatia
  Workshop
 • Organizátor
  IMPULSE project; ELI-NP
 • Miesto konania
  Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) Research Center
 • Štát
  Rumunsko

V dňoch 21.-23. marca 2023 sa v rumunskom meste Măgurele uskutoční workshop s názvom ’Standardization of metrology procedures for lasers and secondary sources’ (STAMPLASS 2023). Workshop sa uskutoční pod patronátom projektu IMPULSE, ktorý zoskupuje zariadenia ELI (Extreme Light Infrastructure).

Zdroj: eli-np.ro

ELI – Extreme Light Infrastructure

ELI je najväčšia a najpokročilejšia infraštruktúra vysokovýkonných laserov na svete. Zaraďuje sa medzi globálneho technologického a inovačného lídra v oblasti vysokovýkonných, vysokointenzívnych a krátkoimpulzných laserových systémov.

Dostupnosť spoľahlivých riešení a prijatých protokolov pre metrológiu laserov s vysokým špičkovým výkonom a vysokou opakovacou frekvenciou a z nich odvodených sekundárnych zdrojov je rozhodujúca pre prevádzku zariadení ELI, ako aj pre umožnenie vynikajúceho výskumu a prístupu používateľov k ELI.

Zdroj: eli-laser.eu

Zameranie workshopu

Workshop sa zameriava na dve hlavné témy:

 • Preskúmanie postupov a procesov zaručujúcich konzistentnosť v metrológii extrémne ľahkej infraštruktúry. Identifikovaná štandardná diagnostika bude k dispozícii na implementáciu v zariadeniach ELI.
 • Výmena skúseností so zainteresovanými stranami spoločenstva (iné výskumné infraštruktúry, siete používateľov, priemyselní partneri) v oblasti štandardnej diagnostiky pre lasery s vysokým špičkovým výkonom, vrátane možného zapojenia externých laboratórií na testovanie a porovnávanie identifikovanej diagnostiky.

Workshop bude pozostávať z niekoľkých zasadnutí s prednáškami a poster zhromaždením. Všetci potenciálni prispievatelia k metrológii laserom riadených zdrojov z akademickej obce a priemyslu sú pozvaní, aby prispeli k workshopu krátkymi ústnymi/posterovými prezentáciami o svojom vlastnom výskume/prístupe.

Hlavné témy

 • Laserová metrológia
 • Elektrónová metrológia
 • Gama metrológia
 • THz metrológia
 • Protónová a iónová metrológia
 • Röntgenová metrológia
 • XUV metrológia

K registrácií je potrebné doložiť vyplnený abstrakt, ktorý nájdete TU.

Uzávierka pre podanie abstraktu a registrácie je do 10.02.2023.

Zdroje: impulse-project.eu, eli-np.ro; zverejnené: 2.2.2023, autor: onz