HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Workshop on innovative policies in the area of public health

Podujatia

  • Začiatok
    08.11.2022, 10:00
  • Koniec
    08.11.2022, 12:35
  • Organizátor
    Stále zastúpenie SR pri EÚ
Workshop zameraný na inovatívne politiky v oblasti verejného zdravia. Zdroj: Zastúpenie EK na Slovensku

Stále zastúpenie SR pri EÚ usporiada workshop zameraný na inovatívne politiky v oblasti verejného zdravia. Cieľom podujatia je prostredníctvom výmeny osvedčených postupov, zohľadnenia najnovších globálnych trendov a vedeckých dôkazov poskytnúť platformu pre návrhy, ktoré by mohli vytvoriť pridanú hodnotu k iniciatívam na úrovni EÚ.

Cieľom tohto workshopu je zhromaždiť skúsenosti od odborníkov a tvorcov politík s cieľom prispieť k súčasným politickým iniciatívam EÚ, ako je Európsky plán boja proti rakovine a farmaceutická stratégia EÚ, ako aj k ďalším relevantným legislatívnym návrhom, ktoré sa pripravujú.

Čo robíme zle? Aká je úloha vlád?

Majú ľudia skutočne prístup k nezaujatým, vedecky podloženým informáciám, ak neustále majú zlý životný štýl?

Čo je potrebné urobiť na dosiahnutie väčšej zmeny správania?

Aké opatrenia je potrebné navrhnúť na zlepšenie kvality verejného zdravia obyvateľstva ako celku?

Aké prístupy budú pre budúcnosť najvhodnejšie a najefektívnejšie, regulačné alebo vzdelávacie?

Máme dostatočné nástroje na určenie, aké prístupy nasadiť?

Existujú nejaké prekážky, ktoré bránia prenosu poznatkov medzi odborníkmi a politickou úrovňou do tvorby politiky na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ?

Organizátor:

Stále zastúpenie SR pri EÚ

Dátum: 8. novembra 2022, 10:00 – 12:35 Miesto: Stále zastúpenie SR, Av. de Cortenbergh 79, 1000 Brusel, Belgicko

Program:

10:00-10:15 OTVORENIE

– Uvítací príhovor Márie Malovej, veľvyslankyne, zástupkyne stáleho predstaviteľa SR pri EÚ

– Úvodné slovo Jaroslav Zajíček, veľvyslanec, zástupca stáleho predstaviteľa ČR pri EÚ

Hostiteľ podujatia: Martin Smatana, analytik a odborník na zdravotníctvo

10:15-11:20 ODBORNÝ PANEL

– Michal Štofko (SK) – prezident Slovenskej asociácie zdravotných poisťovní

– Andrzej Fal (PL) – prezident Poľskej spoločnosti verejného zdravia; Prednosta Kliniky alergií a pľúcnych chorôb Ústrednej klinickej nemocnice MV SR

– Emil Toldy-Schedel (HU) – kardiológ a generálny riaditeľ Nemocnice sv. Františka v Budapešti

– Adrian van den Hoven – generálny riaditeľ, Medicines for Europe

– Alexandra Tamas – riaditeľka pre verejné záležitosti, Európska federácia farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA)

11:20-11:30 Otázky a odpovede

11:30-12:20 PANEL POLITIKY

– Martin Hlaváček (CZ) – europoslanec Európskeho parlamentu

– Olivier Girard – vedúci oddelenia, HERA 03 Medical Countermeasures, GR HERA

– Federico Pratellesi – zodpovedný za politiku, stav zdravia, európsky semester a HTA, GR SANTE

12:20-12:30 Otázky a odpovede

12:30-12:35 ZÁVER

Pripojenie

Link na FB

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku; zverejnené: 7. 11. 2022, autor: rpa