HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Workshop k výskumu v oblasti batérií

Podujatia

V kontexte „Batériovej aliancie EÚ“ bol rozpočet na výskum batérií navýšený o 100 miliónov EUR a  nové témy o batériách budú zahrnuté do pracovného programu Horizont 2020 na roky 2019 a 2020.

Tento workshop je skvelou príležitosťou pre stanovenie krátkodobých a strednodobých priorít pre výskum batérií novej generácie. Prediskutuje sa najnovší stav v oblasti batériových článkov a identifikujú sa výzvy v oblasti výskumu a vývoja. Workshop by mal prispieť k formulácií tém a priorít, ktoré budú zahrnuté do pracovného programu Horizontu 2020.

Viac informácií a program nájdete tu.