HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Workshop k implementácii nástroja ERA-NET Cofund

Podujatia

V dňoch 7. – 8. 10. 2019 sa v Berlíne uskutoční workshop zameraný na všetky aspekty implementácie nástroja ERA-NET Cofund v H2020. Účastníkom (koordinátorom a partnerom tohto typu projektov) bude predstavené fungovanie nástroja, pravidlá pre vydávanie osvedčení o účtovej závierke (Certificate on Financial Statements, CFS), webovej stránky platformy ERA-LEARN a súbor dôležitých online nástrojov. Interaktívne cvičenia v skupinách budú zamerané na manažment a financovanie konzorcia, implementáciu spolufinancovanej výzvy i na komunikáciu a interakciu s ďalšími sieťami. Účastníci ďalej získajú základné informácie o monitorovaní a hodnotení dopadov ERA-NET Cofund nástroja vrátane inštrukcií k jeho implementácii a prehľad európskych partnerstiev v ďalšom rámcovom programe Horizont Európa.

Účasť na akcii nie je spoplatnená, účastníci si sami hradia cestovné náklady. Návrh programu podujatia je už k dispozícii a záujemcovia sa môžu registrovať na webovej stránke ERA-LEARN platformy. Počet miest na školení je limitovaný, v prípade záujmu preto neváhajte a registrujte sa čím skôr!

Zdroj: ERA LEARN, zverejnené 19.6.2019, mit