HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Women in science, technology and research

Podujatia

Webinár: Ženy vo vede, technike a výskume. Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat

6. marca 2023 o 10:00 sa uskutoční webinár „Ženy vo vede, technike a výskume“.

Zaujímate sa o ľudské zdroje vo vede, technike a výskume? Chceli by ste sa dozvedieť viac o účasti žien v týchto sektoroch? Chceli by ste vidieť, ako sa porovnávajú európske krajiny z hľadiska rodovej vyváženosti?

Uctime si vopred Medzinárodný deň žien a pozrime sa na čísla Eurostatu o vede a technike, aby sme preskúmali otázky ako:

  • Ako sú na tom ženy v porovnaní s mužmi z hľadiska vzdelania?
  • Aký je ich podiel na zamestnanosti vo vede a technike?
  • Ako sú ženy zastúpené medzi vedcami a inžiniermi v rôznych ekonomických odvetviach?
  • Koľko výskumníčok máme v EÚ v porovnaní s mužmi?

Po získaní prehľadu dostupných údajov Eurostatu a pohľade na politickú perspektívu bude tiež príležitosť položiť otázky štatistikom pracujúcim na týchto údajoch.

Viac informácií

Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat, zverejnené: 2. 3. 2023, autor: rpa