HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Zelené technológie v slovenských mestách

Podujatia

13. apríla 2021 o 15:00 sa uskutoční webinár na tému Zelené technológie v slovenských mestách.

Oblasti zelených technológií (GreenTech) a ekologických inovácií (Eco-innovations) patria k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim segmentom novej, tzv. SMART ekonomiky. Nachádzajú sa na pomedzí akcelerujúcich trendov informatizácie, digitalizácie a zároveň väčšej udržateľnosti životného prostredia či presadzovania tzv. cirkulárnej ekonomiky. Ich cieľom je prinášať pokrok pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja hospodárstva a spoločnosti najmä pomocou znižovania vplyvov na životné prostredie, zodpovednejšieho využívania prírodných zdrojov alebo efektívnejšieho nakladania s už využitými zdrojmi. Tieto oblasti priamo súvisia s poľnohospodárstvom, energetikou, odpadovým hospodárstvom, sektorom mobility a inými.

Cieľom webinára je priblížiť tému zelených technológií firmám pracujúcim s digitálnymi technológiami v príbuzných oblastiach a poukázať na možnosti, akými vedia zužitkovať svoje skúsenosti a technologický potenciál v oblasti eko-inovácií. Zároveň sa však na tomto podujatí budeme venovať téme aplikácie zelených technológií najmä v mestách a obciach, ktoré plnia kľúčovú úlohu hlavných zákazníkov a používateľov zelených technológií, keďže  priamo alebo prostredníctvom svojich podnikov spracúvajú odpad, regulujú dopravu v meste, starajú sa o environmentálnu infraštruktúru, mestskú zeleň a ďalšie oblasti.

Na vyššie uvedené a ďalšie súvisiace témy budú diskutovať:

Registrácia


Registrácia na webinár je možná do 13. apríla 2021 vyplnením registračného formulára

Odkaz na webinár (cez aplikáciu Zoom) bude zaslaný zaregistrovaným účastníkom v deň jeho konania.

Viac informácií

Marek Kopanický, E-mail: marek.kopanicky@sario.sk

Zdroj: SARIO, zverejnené: 22.3.2021, autor: rpa