HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Vyhľadávanie informácií z oblasti technických vied

Podujatia

25. februára 2021 o 10:00 sa uskutoční webinár na tému „Vyhľadávanie informácií z oblasti technických vied“.

Žiadny vedecký výskum, inovácie, alebo akákoľvek vedecká činnosť sa nezaobíde bez prístupu k dôveryhodným informačným zdrojom a literatúre. Databázy elektronických informačných zdrojov (EIZ) sú dôležitým zdrojom aktuálnych, relevantných a dôveryhodných informácií pre vedeckých pracovníkov z rôznych vedných odborov. V poslednej dobe prejavuje čoraz väčší záujem o EIZ aj odborná a laická verejnosť v súvislosti s požiadavkou na spoľahlivé a overené informácie na jednom mieste.

Pripravovaný webinár je prvý zo série webinárov zameraných na prácu s elektronickými informačnými zdrojmi z rôznych vedných oblastí.

Ako vysvetlila Kristína Muráňová, z odboru podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SR: „Databázy elektronických informačných zdrojov sú dôležitým zdrojom aktuálnych, relevantných a dôveryhodných informácií pre vedeckých pracovníkov z rôznych vedných odborov. Záujem mať spoľahlivé a overené informácie na jednom mieste aktuálne stúpa tak u odbornej, ako i laickej verejnosti.“

Na webinári sa dozviete kde a ako správne a efektívne vyhľadávať informácie aj s praktickými ukážkami. Okrem iného budú predstavené špecifiká, nástroje a funkcie databáz IEEE, Knovel, ACM Digital Library, ako aj ďalších vybraných databáz určených pre oblasť technických vied.

Live stream

Zdroj: https://www.cvtisr.sk, zverejnené: 22.2.2021, autor: rpa