HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Úvod do FAIR dát

Podujatia

Dňa 17. januára 2024 (10:00-12:00) organizuje Školiace centrum EOSC-CZ prednášku na tému Úvod do FAIR dát.

V rámci prednášky bude predstavený životný cyklus výskumných dát zasadený do širšieho kontextu princípov otvorenej vedy a súčasných požiadavkov donátorov výskumu na prácu s dátami. Rovnako budú predstavené FAIR princípy a nástroje pre ich napĺňanie, vrátane perzistentných identifikátorov. Na prednáške získate informácie o možnostiach ukladania a zdieľania dát v akademických inštitúciách.

Prínos pre účastníkov

  • Zoznámite sa s jednotlivými prvkami životného cyklu výskumných dát;
  • Zoznámite sa jednotlivými princípmi FAIR dát (tiež s nástrojmi, ktoré umožňujú tieto princípy napĺňať v každodennej akademickej praxi);
  • Zoznámite sa s druhmi perzistentných identifikátorov a ich významom a použitím v kontexte práce s výskumnými dátami.

Prednáška je určená pre pokročilých záujemcov ale i pre začiatočníkov v danej oblasti.

Zdroj: eosc.cz; zverejnené: 5.12.2023; autor: onz