HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Reprodukovateľnosť vo vede

Podujatia

Dňa 7. februára 2024 v čase 14:00 – 15:30 sa uskutoční webinár zameraný na tému reprodukovateľnosti vo vede. Webinár je organizovaný podpornou kanceláriou pre EOSC v Rakúsku.

Význam reprodukovateľnosti vo vedeckom výskume

Reprodukovateľnosť výskumu predstavuje dôležitý aspekt otvorenej vedy. Vďaka reprodukovateľnosti (tzn. možnosti opakovania výskumných postupov a zistení) je možné lepšie šíriť overené vedomosti a podľa toho smerovať možnosti vedeckého pokroku a inovácií.

Reprodukovateľnosť je teda vo vedeckom výskume nevyhnutná, keďže slúži na overenie a validáciu výsledkov. Okrem toho zabezpečuje presnosť a spoľahlivosť výsledkov a podporuje transparentnosť a vedeckú integritu. Tým, že nezávislí výskumníci majú možnosť opakovať experimenty a pokusy, môže vedecká komunita vytvoriť dôveryhodnejší a spoľahlivejší súbor poznatkov.

Na webinári sa dozviete podrobnosti o reprodukovateľnosti vo výskume, jej význame, ako i o konkrétnych postupoch.

Prezentujúci:

  • Nick Scholand – vedecko-výskumný pracovník, TU Graz

Zdroj: eosc-austria.at; zverejnené: 29.1.2024; autor: onz