HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Medzisektorová medziklastrová spolupráca

Podujatia

Interreg Europe
Interreg Europe
Interreg Europe
Interreg Europe

19. januára 2021 od 14:00 do 15:30 organizuje Platforma politického učenia webinár na tému „Zvyšovanie konkurencieschopnosti MSP prostredníctvom medzisektorovej medziklastrovej spolupráce“.

V podkladovom dokumente, ktorý Európska komisia pripravila v roku 2019 pre projekty v rámci H2020 podporované klastrom, sa uvádza, že inovačné aktivity sa často sústreďujú v jednotlivých spoločnostiach a že určité regióny ponúkajú správne kompetencie, zručnosti a priaznivé podmienky. Súčasne sa inovácie a vynikajúce výsledky zriedka dosahujú izolovane. Kompetencie sú rozložené do rôznych sektorov, hodnotových reťazcov a geografických hraníc.

Tieto charakteristiky si vyžadujú spoluprácu a integráciu rôznych inovačných aktérov v rôznych odvetviach a regiónoch.

Aby sme ďalej preskúmali možnosti medzisektorovej medziklastrovej spolupráce, organizujeme webinár o tejto téme a zaoberáme sa postupmi a skúsenosťami, ktoré boli identifikované v tejto súvislosti.

Čo môžete čakať

Pozvaní sú odborníci v tejto oblasti, aby sa podelili o svoje postupy a skúsenosti:

  • Príklady úspechu z francúzskeho Pays de Loire – Medziklastrová spolupráca medzi 6 regionálnymi klastrami (projekt CLIPPER).
  • Príbeh úspechu z Lotyšska – Zriadenie centra digitálnych inovácií pre medziodvetvovú spoluprácu Aiga Irmeja z lotyšského IT klastra (projekt SKILLS +).
  • Prečo a ako Európska komisia podporuje medzisektorovú medziklastrovú spoluprácu Mareka Prezora z Európskej komisie, DG GROW.

Ak sa chcete zaregistrovať na tento webinár, musíte mať online účet Interreg Europe. Ak nie ste členom komunity Interreg Europe, vytvorte si účet.

Viac informácií a registrácia

Zdroj: https://www.interregeurope.eu, zverejnené: 18.12.2020, autor: rpa