HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár k projektom Eurostars

Podujatia

Ďalší priebežný termín uzávierok k projektom Eurostars bude už 15. septembra 2016.

14. júna 2016 máte možnosť zúčastniť sa webinára zameraného výlučne na program Eurostars.

Po prihlásení sa na webinár máte možnosť získať informácie týkajúce sa

– programu Eurostars

– prečo je dôležité zúčastniť sa programu Eurostars

– vysvetlenie kritérií oprávnenosti

– opis hodnotiacich kritérií

– odlišnosť od iných nástrojov pre malé a stredné podniky

– tipy a triky pre úspech.

Na webinár sa môžete zaregistrovať prostredníctvom tejto stránky.

Viac informácií môžete získať na e-mailovej adrese: webinars@eurekanetwork.org