HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Inovačný fond – výzva na predkladanie projektov

Podujatia

9. decembra 2020 (10:00-12:00) sa uskutoční webinár, ktorý predstaví nedávno vyhlásenú výzvu na predkladanie návrhov projektov v rámci inovačného fondu. Podujatie organizuje INEA (Výkonná agentúra pre inovácie a siete) spolu s DG for Climate Action (Generálne riaditeľstvo pre oblasť podnebia).

Rečníci z INEA a DG CLIMA predstavia výzvu na predkladanie projektov a postup pri podávaní žiadosti, ako aj niektoré kľúčové prvky výzvy a výberové kritériá. Počas webináru môžu účastníci komunikovať s rečníkmi cez Sli.do pomocou kódu udalosti #IFSS.

Webstream

Viac informácií a program

S podporou okolo 10-miliárd EUR v rokoch 2020 – 2030 je Inovačný fond jedným z najväčších svetových programov financovania demonštrácie inovatívnych nízkouhlíkových technológií s cieľom priniesť na trh priemyselné riešenia na dekarbonizáciu Európy.

Innovation Fund

Zdroj: EK, zverejnené: 8.12.2020, autor: rpa