HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Digitálne inovačné ekosystémy

Podujatia

Pripojte sa na webinár o ekosystémoch digitálnych inovácií, ktorý sa uskutoční 25. februára 2021 od 10:30 do 12:00.

Rozvoj ekosystémov digitálnych inovácií na regionálnej úrovni poskytuje jednu z nevyhnutných reakcií na strategické ciele EÚ, konkrétne zlepšenie konkurencieschopnosti Európy v globálnej digitálnej ekonomike a dosiahnutie technologickej suverenity. Digitálna transformácia je tiež jednou z kľúčových podporných podmienok pre vznikajúce stratégie S3 na obdobie 2021 – 2027, a je teda hlavnou prioritou regionálnych orgánov.

Je to tiež prierezová téma s významom pre mnohé oblasti vo vzťahu k inováciám a výskumu, ale tiež podporujúca zavádzanie inovácií zo strany MSP. Iniciatívy digitálnej politiky spojené s investíciami do digitálnych infraštruktúr / zdrojov tak budú hrať dôležitú úlohu pri urýchľovaní inovačného procesu a pri dosahovaní hospodárskeho rastu.

Medzitým program EÚ Digitálna Európa podporí investície do kľúčových domén TIC a zabezpečí synergie s kľúčovými iniciatívami, ako sú centrá digitálnych inovácií (Digital Innovation Hubs) a Horizon Europe a štrukturálne fondy EÚ. Tieto investície spoločne prinesú vysoko kvalitné verejné služby, z ktorých budú mať úžitok podniky aj občania.

Platforma politického učenia organizuje tento webinár kvôli svojej dôležitosti, aby ďalej preskúmala výhody ekosystémov digitálnej inovácie.

Program:

  • Hlavná prednáška Anne-Marie Sassenovej z DG CONNECT, ktorá poskytne poznatky o programe Európskeho centra pre digitálne inovácie (EDIH), jedného z hlavných projektových prvkov iniciatívy Digitálna Európa.
  • Christian Gotia z MONITORIS3 a rumunského magistrátu Arad popíše proces uvedenia do života stratégie transformácie digitalizácie mesta podporenej iniciatívou Digital Cities Challenge a predstaví osvedčené postupy projektu.
  • Claus Zeppelzauer z ECOPLUS Austria bude hovoriť o tom, ako sa lekcie z projektu INKREASE využili na ďalší rozvoj dolnorakúskeho „Virtuálneho domu digitalizácie“ a ako sa v rámci projektu INNO INDUSTRY spustili nové politické nástroje pre digitalizáciu a aké perspektívy to poskytuje pre plánovaný EDIH.

Registrácia

Ak sa chcete zaregistrovať na tento webinár, musíte mať online účet Interreg Europe. Ak nie ste členom komunity Interreg Europe, vytvorte si účet.

Zdroj: https://www.interregeurope.eu, zverejnené: 22.2.2021, autor: rpa