HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Covid-19 – Aplikácie na sledovanie kontaktov v USA, EÚ a Ázii

Podujatia

Úvodná online debata pre webináre série Techin a Covid-19 Nadácie Heinricha Bölla a tretia časť webinára CDT bude 10. júna 2020 o 15:00 venovaná otázkam reakcie Tech Policy na Covid-19.

Rečníci zo všetkých troch zúčastnených regiónov prediskutujú osvedčené postupy pri používaní technológie na efektívne sledovanie kontaktov pri zachovaní súkromia.

Greg Nojeim, riaditeľ projektu Freedom, Security and Technology Project na CDT, poskytne prehľad zavedenia decentralizovanej technológie sledovania kontaktov s podporou Bluetooth založenej na API (Application Programming Interface) Apple / Google a popíše niektoré prístupy k sledovaniu kontaktov v USA.

Dev Lewis, člen a vedúci programu Digital Asia Hub, vysvetlí skúsenosti získané zo Singapuru so sledovaním kontaktov s podporou Bluetooth a ako sa jeho skúsenosti líšili od rušivejších prístupov používaných v Číne a Indii.

Frederike Kaltheuner, členka Tech Policy na Mozilla Foundation, objasní diskusie o používaní centralizovaných vs. decentralizovaných aplikácií na sledovanie kontaktov v Európe, ako aj problémy vznikajúce pri aplikáciách, ktoré sa spoliehajú na centralizované ukladanie údajov – Google / Apple API ich nemôžu použiť.

Moderátorka: Sabine Muscat, programová riaditeľka Technology and Digital Policy Heinrich Böll Foundation Washington, DC.

Prednášajúci budú na konci prezentácie odpovedať na položené otázky z publika.

Relevantné príspevky nájdete tiež v dokumentácii Tech a Covid-19.

Registrácia

Zdroj: Heinrich-Böll-Stiftung, zverejnené: 9.6.2020, autor: rpa