HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Archivujte v Software Heritage

Podujatia

 • Začiatok
  04.07.2023, 11:00
 • Koniec
  04.07.2023, 12:00
 • Typ podujatia
  Webinár
 • Organizátor
  FAIRCORE4EOSC

Projekt FAIRCORE4EOSC organizuje dňa 4. júla 2023 webinár zameraný na príklady služieb EOSC-CORE a Software Heritage.

Zdroj: faircore4eosc.eu

Univerzálny archív zdrojových kódov Software Heritage má ambiciózny cieľ zhromažďovať, uchovávať a zdieľať všetok verejne dostupný softvér vo forme zdrojových kódov.

Zdrojové kódy predstavujú technické a vedecké poznatky a je preto nevyhnutné ich archivovať, referenčne popisovať a citovať rovnako ako publikácie, či iné dáta.

V rámci projektu FAIRCORE4EOSC sa identifikuje a archivuje relevantný softvér určený pre akademickú obec a pre účely Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC). Časti EOSC-Core sú identifikované ako primárny cieľ, ktorý sa má dlhodobo uložiť do univerzálneho archívu zdrojových kódov Software Heritage.

Samotné ukladanie je pomerne jednoduché. Problém však predstavuje vyhľadávanie. Aj preto je dôležitá príprava kódu na archiváciu so strojovo spracovateľnými metadátami, aby sa výskumný softvér a komponenty EOSC-Core dali nájsť.

Zameranie webináru

Na webinári bude predstavená funkcia archívu Software Heritage a usmernenia na lepšiu archiváciu úložísk kódu. Rovnako budú podrobne opísané kroky, ako pripraviť úložiská služieb tak, aby ich bolo možné ľahko indexovať a archivovať v službe Software Heritage. Predstavený bude súbor osvedčených postupov na zabezpečenie indexovateľnosti úložiska. Súbor prepojených metadát pomôže pri indexovaní vášho zdrojového kódu v archíve Software Heritage a poskytne jednoduchý spôsob prepojenia na ďalšie súvisiace výstupy výskumu.

Tematické okruhy:

 • Ako ľahko nájsť archivované repozitáre základných služieb EOSC;
 • Vysvetlenie procesu a ukážka príkladov zo Software Heritage;
 • Ako pripraviť svoj repozitár na archiváciu v Software Heritage.

Program

 • 11:00 – Prehľad a predstavenie koncepcie – Morane Gruenpeter, Software Heritage
 • 11:20 – Ako pripraviť/uložiť repozitár služieb, aby sa dal dlhodobo uchovávať a sprístupniť – Themis Zamani, GRNET
 • 11:40 – Otázky, odpovede a interaktívne zasadnutie

Podujatie je určené pre:

 • vlastníkov úložísk;
 • poskytovateľov služieb;
 • výskumné a e-infraštruktúry.

Zdroj: faircore4eosc.eu; zverejnené: 20.6.2023; autor: onz