HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Aktuálne zmeny v regionálnej investičnej pomoci

Podujatia

Domov

V spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR organizuje SARIO dňa 28. januára 2021 o 10:00-12:00 webinár „Aktuálne zmeny v regionálnej investičnej pomoci“.

Nedávno schválené novely zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a súvisiaceho nariadenia vlády č. 195/2018, účinné od 1.1.2021, menia niektoré podmienky poskytovania a čerpania regionálnej investičnej pomoci.

Legislatívna úprava reflektuje aktuálnu pandemickú situáciu a uvoľňuje viaceré podmienky. Cieľom je uľahčenie situácie súčasným prijímateľom pomoci, a zároveň podnietenie spoločností k novým investíciám aj prostredníctvom zníženia minimálnych podmienok a úpravy niektorých povinností prijímateľov pomoci. O prostriedky z tejto schémy si môžu žiadať veľké aj malé spoločnosti s domácim či zahraničným kapitálom, ktoré plánujú investície na území Slovenska (s výnimkou Bratislavského kraja).

Aktuálna pandemická situácia ovplyvnila i úpravy zákona o regionálnej investičnej pomoci uvoľnením niektorých podmienok s cieľom uľahčiť situáciu súčasným prijímateľom pomoci, a zároveň motivovať k novým investíciám.


Program


10:00-11:00 Upravené podmienky pre súčasných prijímateľov pomoci
11:00-12:00 Upravené podmienky od 1. 1. 2021 pre potenciálnych budúcich žiadateľov

Počas webináru bude priestor aj na Vaše otázky.

Registrácia


Zaregistrovať sa môžete vyplnením registračného formulára. Vo formulári prosím zaznačte, o ktorú časť webináru máte záujem, prípadne či by ste sa chceli zúčastniť oboch častí programu. Následne Vám bude v predstihu zaslaný Zoom link, cez ktorý sa na webinár pripojíte.

Kontakt: 

E-mail: tomas.salini@sario.sk

Zdroj: SARIO, zverejnené: 14.1.2021, autor: rpa