HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Ako EOSC asociácia stimuluje komunitnú otvorenú vedu

Podujatia

Webinár „Ako EOSC asociácia stimuluje komunitnú otvorenú vedu“ organizuje DANS (Data Archiving and Networked Services), holandské národné centrum expertízy a úložiska pre výskumné dáta. S viac ako 180 tisícmi datasetov, sa DANS zaraďuje medzi popredné európske repozitáre.

DANS Data Trails - EOSC
Zdroj: dans.knaw.nl

EOSC asociácia bola založená v roku 2020, s cieľom podporovať otvorenú vedu v Európe. Za účelom koordinácie a riadenia ďalšieho vývoja, boli v roku 2021 vytvorené poradné skupiny založené na komunite a príslušné pracovné skupiny.

Zameranie webináru

Webinár poskytne účastníkom možnosť oboznámiť sa s fungovaním EOSC asociácie. Okrem toho predstaví prehľad pracovných skupín, do ktorých je zapojená agentúra DANS, a podá správu o ich súčasnom vplyve a budúcich výstupoch. Webinár je určený najmä pre tvorcov politík a odborníkom na dáta, ktorí sa zaujímajú o medzinárodnú pôsobnosť otvorenej vedy a EOSC-u.

Prednášajúci

  • Sarah Jones – manažérka pre zapojenie sa do EOSC (GÉANT) a riaditeľka EOSC asociácie 2021-22
  • Ingrid Dillo (DANS-KNAW) – Pracovná skupina: dlhodobé uchovávanie dát
  • Marjan Grootveld (DANS-KNAW) – Pracovná skupina: parametre FAIR a kvalita dát
  • Wim Hugo (DANS-KNAW) – Pracovná skupina: technická interoperabilita dát a služieb

Program

15.30 – 15.35 Privítanie

15.35 – 15.45 Predstavenie EOSC asociácie a pracovných skupín – Sarah Jones

15.45 – 16.35 Prezentácie Ingrid Dillo, Marjana Grootvelda a Wima Huga o pracovných skupinách

16.35 – 16.55 Panelová diskusia s prednášajúcimi

16.55 – 17.00 Zhrnutie a záver

Zdroj: https://dans.knaw.nl, zverejnené: 19.9.2022, autor: onz