HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Water Innovation Europe 2015

Podujatia

Témou konferencie sa pre rok 2015 je úloha vody v kruhovej ekonomike„.

3dňová konferencia ponúkne otvorenú platformu pre diskusiu a vytváranie sietí medzi kľúčovými zúčastnenými stranami z verejných služieb, výskumu vody, priemyslu, dodávateľov technológií a európskymi politickými činiteľmi.