HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

VÝROČNÁ UDALOSŤ DARIAH 2022 – „STORYTELLING“

Podujatia

  • Začiatok
    31.05.2022, 08:00
  • Koniec
    03.06.2022, 16:00
  • Typ podujatia
    Konferencia

Srdečne Vás pozývame na DARIAH ANNUAL EVENT 2022: STORYTELLING. Podujatie sa uskutoční v termíne od 31. mája do 3. júna a prebiehať bude v hybridnej podobe, t.j. online / prezenčne v gréckej metropole, Atény.

https://www.dariah.eu/wp-content/uploads/2022/04/Slider-banner-1.png

DARIAH je európska výskumná infraštruktúra pre umenie a humanitné vedy. Jej poslaním je posilniť vedecké komunity digitálnymi postupmi a vďaka tomu vytvárať, spájať a zdieľať poznatky o kultúre a spoločnosti. Toto výročné podujatie ponúka komunite DARIAH a všetkým ostatným účastníkom možnosť prezentovať svoje výsledky a nové nápady, ako aj nadviazať nové kontakty.

Používanie rôznych príbehov, ich zhromažďovanie a zdieľanie hovorí veľa o tom kto sme, ako sa zabávame a vzdelávame. Za pomoci príbehov si budujeme identitu a pomáhajú nám tiež chápeme svet za hranicami našej predstavivosti. Príbehy hovoria tiež veľa o tom, aký máme vzťah k našej minulosti ale aj budúcnosti.

Toto hybridné podujatie komunity DARIAH bude zamerané na vyzdvihnutie sily rozprávania príbehov v umení a humanitných vedách. Organizátori dúfajú, že pri pohľade na ich výskumné postupy a výskumné infraštruktúry cez optiku rozprávania príbehov je možné vybudovať koncepčné mosty medzi umením, technológiou či humanitnými vedami. Registrácia na podujatie je otvorená.

Autor: MS, zdroj: https://annualevent.dariah.eu/