HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výročná konferencia – Building a Resilient Europe in a Globalised World

Podujatia

Odolnosť určuje schopnosť úspešne čeliť spoločenským výzvam a prispôsobiť sa a prekonať nepriazeň osudu. V meniacom sa globálnom prostredí, odolnosť vytvára stabilitu, čo podporuje tvorbu pracovných miest, hospodársky rast a udržateľnosť životného prostredia.
 
Konferencia sa bude miestom pre diskusiu medzi odborníkmi, zástupcami európskych inštitúcií a členských štátov, zainteresovaných strán z priemyslu, ako aj akademickej obce o kontinuálny proces budovania pružnej, stabilnej, konkurencieschopnej a prosperujúcej Európy.
 
Tematické zameranie:
 
• Pružné dodávky: energie, potravín a bezpečnosť vody
• Odolnosť voči katastrofám: flexibilita a schopnosť prispôsobiť existujúce plány
• Pružná Európa – riešenie finančnej krízy
 
Počas konferencie, bude GR SVS Resilience Správa byť zahájený, rovnako ako znalostné stredisko pre riadenie rizík katastrof.
 
SAVE THE DATE!!! Registrácia bude otvorená OD 15. júla 2015!
Viac informácií o konferencii, registrácii a aktualizovaný program.