HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vivat Scientia! Nech žije veda! o materiáloch budúcnosti

Podujatia

 • Začiatok
  28.11.2023, 17:00
 • Koniec
  28.11.2023, 19:00
 • Typ podujatia
  Prednáška
 • Organizátor
  SAV
 • Miesto konania
  Mestské múzeum v Lučenci na Radnici
Prednáška z cyklu Vivat Scientia! Nech žije veda! Zdroj: https://www.sav.sk

V utorok 28. novembra 2023 o 17:00 sa v Mestskom múzeu v Lučenci na Radnici uskutoční už deviata popularizačná prednáška z cyklu Vivat Scientia! Nech žije veda! O materiáloch budúcnosti bude hovoriť Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD., z Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i., v Košiciach.

Publikum v Lučenci bude mať tentoraz možnosť spoznať Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i., ktorý významnou mierou prispieva k výskumu nových materiálov. Tie môžu nájsť využitie v rôznych oblastiach ľudského života – napríklad v priemyselnej výrobe a energetike, kde patria v poslednej dobe najmä zelené technológie ako sú výroba, preprava a uskladnenie vodíka, či moderné batérie. Na prednáške nebude chýbať ani výskum biomedicínskych materiálov. Vedecké tímy z ústavu totiž vyvíjajú aj biodegradovateľné kovové zliatiny či biocementy pre použitie v lekárstve, hlavne v chirurgii a implantológii. Budúcnosť patrí aj funkčným materiálom použiteľným v elektronických aplikáciách.

Napriek tomu, že keramika je jedným z najstarších materiálov v dejinách, pozornosť košických vedcov a vedkýň sa upriamuje aj na novovyvíjané keramické kompozity  a  povlaky so zvýšenou tvrdosťou, pevnosťou a odolnosťou voči vysokým teplotám pre nukleárne, hypersonické a vesmírne aplikácie.

Alexandra Kovalčíková pracuje na ústave od roku 2004. V súčasnosti je vedeckou tajomníčkou, zodpovedá za vedeckú oblasť a doktorandské štúdium. Jej vedecko-výskumná činnosť sa zameriava na vývoj a charakterizáciu moderných keramických kompozitných materiálov na báze karbidov a boridov, ktoré sa vyznačujú výbornou kombináciou mechanických, tepelných a funkčných vlastností.  Novovyvíjané ultravysokoteplotné keramické materiály sú vhodné pre použitie v extrémnych podmienkach.

Vedecky sa orientuje aj na unikátnu SEM/FIB elektrónovú mikroskopiu. Aktívne sa zapája do výchovy študentov ako aj externe prednáša na Technickej univerzite v Košiciach. V rámci popularizačných aktivít sa podieľa na príprave vzdelávacích cyklov Zábavná prírodoveda a Zabav SA Vedou. Za svoj vedecký prínos ako aj popularizáciu vedy získala niekoľko ocenení.

Tešíme sa na Vás v Lučenci!

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 27. 11. 2023, autor: rpa