HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Virtual Brokerage Event on the European Green Deal Call

Podujatia

 • Začiatok
  09.10.2020, 09:00
 • Koniec
  09.10.2020, 16:00
 • Typ podujatia
  Brokerage event

Enterprise Europe Network (EEN) v spolupráci s Enterprise Ireland a Národnými kontaktnými bodmi (NCPs) organizujú medzinárodné partnerské podujatie zamerané na výzvy programu Green Deal: Horizon 2020 Green Deal Programme Topics.

Program bude zahŕňať prezentácie predstaviteľov Európskej komisie a NCPs pre všetky oblasti Green Dealu. Účastníci môžu tiež predstaviť svoje projektové návrhy/idey resp. expertízu vedúcim výskumným organizáciám a inovátorom z priemyslu. 

Virtuálny brokerage event umožní účastníkom utvárať strategické partnerstvá a konzultovať s expertami spomedzi NCP a EEN

Podujatie je otvorené pre SME, veľké organizácie a výskumné organizácie nielen z Írska ale aj z celej Európy.

Podujatie je bezplatné, je však potrebná registrácia (tu) otvorená do 9. októbra 2020.

Registrácia bude následne vyhodnotená a potvrdzovaná organizátormi. 

3 x prečo sa zúčastniť:

 • Najnovšie informácie z EK o výzvach Green Deal-u v Horizonte 2020,
 • Stretnutia s budúcimi projektovými partnermi z priemyslu a výskumu na B2B platforme,
 • Stretnutia so zástupcami EEN na medzinárodnej úrovni.