HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vedatour – O organickej chémii

Podujatia

 • Začiatok
  02.05.2023, 19:00
 • Koniec
  02.05.2023, 20:30
 • Typ podujatia
  Diskusia
 • Organizátor
  Vedátor_sk, UK v Bratislave
 • Miesto konania
  Informačné centrum UK, Štúrova 9
Vedatour. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Druhé pokračovanie besedy Vedátora a Univerzity Komenského. Tentoraz za bude Samo Kováčik zhovárať s Michalom Májekom z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave o organickej chémii.

Kedy a kde sa Vedatour uskutoční

Podujatie sa uskutoční 2. mája 2023 od 19:00 v Informačnom centre UK, Štúrova 9, Bratislava.
Podujatie je bezplatné.

Ing. Michal Májek, Dr. rer. nat.,

(nar. 1987) pochádza z Bratislavy, obaja rodičia sú vedci v oblasti chémie. Už ako stredoškolák bol úspešným riešiteľom národných aj medzinárodných kôl Chemickej olympiády. Vyštudoval Vysokú školu chemicko-technologickú v Prahe, počas štúdia absolvoval pobyty na univerzitách v Glasgowe a St. Andrews v Škótsku. Doktorát získal na univerzite v Regensburgu v Nemecku, ako postdoc pôsobil v USA na Kalifornskej univerzite v Los Angeles (UCLA) a Univerzite v Rostocku v Nemecku. Na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave pracuje od roku 2020, je členom Chemickej sekcie na Katedre organickej chémie. Vedie Laboratórium metodológie organickej syntézy. Zaoberá sa organickou fotochémiou, organickou elektrochémiou, počítačovou chémiou či mechanochémiou. Venuje sa tiež propagácii a popularizácii chémie medzi mládežou, spolupracuje s Chemickou olympiádou.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; https://uniba.sk, zverejnené: 26. 4. 2023, autor: rpa