HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Úvod do problematiky perzistentných identifikátorov (PID)

Podujatia

Dňa 22. marca 2024 v čase od 10:00 do 12:00 organizuje EOSC-CZ školenie na tému úvod do problematiky perzistentných identifikátorov (PID).

Stavebný kameň FAIR princípov

Perzistentné identifikátory (PID) sú základným stavebným kameňom k napĺňaniu FAIR princípov. Ich efektívne využívanie môže výrazne zjednodušiť zdieľanie vedeckých výsledkov.

Školenie konkrétne vysvetlí, čo sú perzistentné identifikátory, predstaví ich typy a tiež vysvetlí ich využitie v rôznych fázach výskumného cyklu. Na školení bude na príklade českého prostredia výskumu, vývoja a inovácií predstavená podpora zavádzania perzistentných identifikátorov.

Lektori sa tiež detailnejšie zamerajú na predstavenie identifikátorov výskumníkov ORCID iD a na to, ako ho možno čo najlepšie využiť vo vedeckej kariére.

Prínos pre účastníkov

Účastníci školenia získajú základné pochopenie úlohy perzistentných identifikátorov v systéme vedeckej komunikácie. Dozvedia sa, ako je implementácia identifikátorov podporovaná v ČR. Prakticky sa naučia, ako najlepšie pre svoje potreby využiť identifikátor osôb – výskumníkov a výskumníčok ORCID iD.

Viac informácií o podujatí TU.

Zdroj: eosc.cz; zverejnené: 2.2.2024; autor: onz