HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Týždeň surovín

Podujatia

1. ročník „Týždňa surovín“ sa bude konať v Bruseli od pondelka 28. novembra do piatku 2. decembra 2016. Zhromaždí sa tu celý rad subjektov, aby diskutovali o surovinovej politike a iniciatívy.
 
„Raw Materials Week“  je sústredený okolo série podujatí organizovaných Európskou komisiou, ktoré sa zaoberajú najnovšími správami týkajúcimi sa surovín v EÚ:
• 29. november: „6. EÚ-USA-Japonsko trilaterálnu konferencia o kritických suroinách“ (na pozvánky)
• 30.novembra (dopoludnia): „Vzdelávanie a odborná príprava ako prostriedok na zlepšenie konkurencieschopnosti a vytváranie podnikov“, poldňová akcia spoluorganizuje s ETI surovín.
• 30.novembra (popoludní): „Horizont 2020 – Brokerage event“
• 1. decembra: „štvrtý ročník konferencie na vysokej úrovni EIP (EIP) v oblasti surovín“.
 
Ďalšie podrobnosti o týchto akciách budú zverejnené v najbližšej dobe na našich webových stránkach.
 
Ostatné zúčastnené strany sa vyzývajú, aby zorganizovali satelitné podujatia.

Ak by ste chceli pridať podujatie do programu, obráťte sa na GROW-EIP-RAW-MATERIALS@ec.europa.eu