HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

TT CONNECTIONS VOL. II vo Zvolene

Podujatia

TT CONNECTIONS VOL. II vo Zvolene. Zdroj: https://nptt.cvtisr.sk

Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR)v spolupráci s Referátom pre transfer technológií na TU vo Zvolene Vás pozývajú na podujatie TT connections vol. II., ktoré sa uskutoční 7. septembra 2023 vo Zvolene.

Nadväzuje na skvelé májové podujatie a pozývame vedeckovýskumných pracovníkov a doktorandov z TU Zvolen a partnerov z hospodárskej praxe na podujatie so zaujímavými informáciami, zábavným spoločenským programom, networkingom, živými diskusiami a chutnými občerstvením.

Viac informácií a registrácia:

TT CONNECTIONS VOL. II VO ZVOLENE

Zdroj: https://nptt.cvtisr.sk, zverejnené: 23. 8. 2023, autor: rpa