HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Transport Research Arena Conference

Podujatia

Transport Research Arena Conference 2016: Moving forward -Innovative Solutions for Tomorrow’s Mobility je 6. ročník konferencie zameranej na výskum v doprave.