HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Trans Tech Burza – Bratislava

Podujatia

Stretnutia partnerov pre rozvoj spolupráce medzi akademickým a priemyselným sektorom

Čo je Trans Tech Burza

Trans Tech Burza je podujatie zamerané na predstavenie výsledkov vedy, výskumu a vývoja realizovaných na výskumných ústavoch SAV, univerzitách, ďalších výskumných ústavoch SR a v neposlednom rade i na univerzitných vedeckých parkoch a výskumných centrách Slovenskej republiky. Na podujatí sa prezentujú technológie a výsledky vedy, výskumu a vývoja z rôznych oblastí určené na komercializáciu a prenos do praxe. Súčasťou podujatia je aj možnosť stretnutí zástupcov prezentovaných technológií so zástupcami podnikateľského sektora. Registrácia a účasť na stretnutí partnerov je bezplatná. 

Trans Tech Burza je podujatie zamerané na predstavenie výsledkov vedy, výskumu a vývoja realizovaných na výskumných ústavoch SAV, univerzitách, ďalších výskumných ústavoch SR a v neposlednom rade i na univerzitných vedeckých parkoch a výskumných centrách Slovenskej republiky. Na podujatí sa prezentujú technológie a výsledky vedy, výskumu a vývoja z rôznych oblastí určené na komercializáciu a prenos do praxe. Súčasťou podujatia je aj možnosť stretnutí zástupcov prezentovaných technológií so zástupcami podnikateľského sektora. Registrácia a účasť na stretnutí partnerov je bezplatná. 

 

Tematické zameranie

 • IKT
 • doprava
 • energetika
 • elektrotechnika
 • životné prostredie
 • poľnohospodárstvo
 • zdravotníctvo
 • stavebníctvo
 • strojárstvo
 • hutníctvo

Hlavným cieľom podujatia je

 • informovať priemysel/podnikateľskú sféru o kreujúcich sa univerzitných vedeckých parkoch a výskumných centrách a o ich aktivitách smerom k technologickému transferu a inováciám;
 • umožniť stretnutie pracovníkov priemyslu a výskumných a vývojových inštitúcií v celej šírke vedných disciplín a priemyselných odvetví;
 • zistiť možnosti technologického transferu konkrétnych technológií;
 • spojiť najlepšie aplikačné zámery vedy na Slovensku s najlepšími inovačnými firmami a ich potrebami;
 • rozšírenie obzoru oboch strán podporiť kreatívny a multidisciplinárny prístup k inováciám;
 • vytvoriť podmienky pre vzájomne prospešnú spoluprácu.