HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Toulouse Space Show 2016

Podujatia

Významné svetové fórum venované vesmírnym infraštruktúram, technológiám a aplikáciám

Okrúhle stoly a konferencie na aktuálne témy, ako sú:
    

 • Orbital Systems & Launchers disruptive innovations
 • Manufacturing & Operations Cost reductions
 • Downstream applications for the Digital Economy
 • International Capacity Building
 • Geo intelligence and Crisis Management
 • Space Exploration supported by Inspiration and Business

Ďalšie významné udalosti na Toulouse Space Show 2016:

 •      Medzinárodná výstava & Business dohovor o vesmírnych infraštruktúrach, technológiách a aplikáciách
 •      Networking
 •      Ukážky
 •      Sprievodné akcie
 •      Spoločenské akcie

Registrácia bude otvorená od apríla 2016 a je bezplatná.

Nutná online registrácia.