HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

The Future of Human-Robot Interaction – European Societal Challenge

Podujatia

Dňa 6.februára 2019 sa v Bruseli uskutoční podujatie s názvom The Future of Human-Robot Interaction – European Societal Challenge, ktoré je venované otázkam interakcie človek-robot. Kozorcium britských univerzít z Leedsu, Sheffieldu a Yorku predstaví svoj excelentný výskum v tomto smere. Na základe multiodborového skúmania ukážu jeho potenciálne možnosti i obmedzenia ako aj pokroky v oblasti autonómnych technológií.

 

Budú preberané politicky relevantné otázky potrebnej štandardizácie, právneho rámca a zaručenia etického, bezpečného a vhodného nasadenia robotických a autonómnych systémov v praxi.

 

Ďalšie informácie nájdete na adrese: More information and registration