HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Sympózium o dátových priestoroch

Podujatia

V dňoch 12. – 14. marca 2024 organizuje Centrum pre podporu dátových priestorov (DSSC) a Obchodná aliancia pre dátové priestory (DSBA) Sympózium o dátových priestoroch.

Ročník 2024, ktorý sa bude konať vo Frankfurte, predstaví mnohopočetné prípady použitia pripravené vstúpiť na trh. Rovnako predstaví pokročilé technologické riešenia pre súčasné ale i budúce dátové priestory.

Zdroj: data-spaces-symposium.eu

Zjednotiť| Inovovať| Prijať

Zdieľanie dát je potrebné a nevyhnutne vedie k dátovej revolúcií. Zdieľané dáta prispievajú nielen k ekonomickým benefitom ale slúžia aj k sociálnemu prospechu.

Ročník 2024 Sympózia o dátových priestoroch sa bude vyznačovať témami zjednocovania, inovácií a prijímania nových iniciatív.

Dátové priestory sú kľúčové k dosiahnutiu dátovej suverenity. Aktuálne je potrebné zavádzať softvéri s otvorenými zdrojovými kódmi a ich prijatie podnikateľskou a obchodnou sférou.

Na sympóziu sa vytvorí priestor na zdieľanie osvedčených postupov, príkladov dobrej praxe. Rovnako bude vyčlenený čas aj na nadväzovanie nových partnerských kontaktov. V neposlednom rade odznejú na sympóziu prednášky o aktivitách, ktoré zjednocujú a koordinujú projekty dátových priestorov. Taktiež budú predstavené nástroje a zdroje pre dátové priestory, ako i príklady úspešných dátových priestorov.

Program

Zdroj: data-spaces-symposium.eu; zverejnené: 6.2.2024; autor: onz