HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Sustainable horizons: Does our future depend on science?

Podujatia

Maria Leptin, prezidentka ERC. Zdroj: https://erc.europa.eu

Za módnymi slovami, ktoré tvoria rámec politických programov pre udržateľnosť – „net zero“, pripravenosť na pandémiu, zelená dohoda, obehové hospodárstvo atď. – sa skrýva množstvo príležitostí pre výskumné a inovačné (R&I) komunity. Ešte pred krízou COVID a ukrajinskou krízou vlády, spoločnosti a iní nalievali peniaze do riešenia tých „najhorších problémov“ našej doby, od klimatických zmien a plastov až po priemyselnú dekarbonizáciu a výrobu potravín. Paralelne s tým Horizont Európa – vlajková loď EÚ v oblasti výskumu a inovácií v hodnote 95,5-miliardy EUR – vyčlení polovicu svojho rozpočtu na riešenie globálnych výziev až do roku 2030 v priamej podpore cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG OSN).

Existuje množstvo ukazovateľov zo sveta výskumu a vývoja, ktoré naznačujú, že táto úroveň záväzku je opodstatnená. Od odstraňovania atmosférického uhlíka, jadrovej fúzie a kvantových výpočtov až po mäso vytvorené v laboratóriu, vozidlá poháňané vodíkom a bunkové a génové terapie, príbeh je jedným z prelomov, „zmeny hry“ a obrovského potenciálu. Aj keď niektorým z týchto technológií môže trvať roky, kým sa dostanú do hlavného prúdu, tlkot pozitívnych očakávaní je čoraz hlasnejší.

V zhone presadzovania úlohy technológie pri poskytovaní udržateľnejšej budúcnosti existuje pocit, že potenciálne nevýhody sa často prehliadajú. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry si prechod na čistú energiu môže vyžadovať šesťnásobné zvýšenie ťažby nerastov vzácnych zemín a drahých kovov. Digitálna transformácia naďalej zvyšuje emisie a uhlíkovú stopu v sektore IKT (bez zohľadnenia energetických potrieb kryptomien). Výroba biopalív naďalej negatívne ovplyvňuje zásobovanie potravinami, lesy a biodiverzitu. Pokračujúce hádky o práva na vakcínu COVID a jej distribúciu medzitým ilustrujú chabú povahu záväzkov v oblasti globálnych zdravotníckych technológií.

Čo to všetko znamená pre svet výskumu, priemyslu a politiky? 7. februára 2023 (09:00 – 17:30 CET) sa Science|Business Network a medzinárodní lídri v oblasti výskumu a inovácií zídu na jedinečnom súbore diskusií: po prvé, aby preskúmali vedecké a technické programy s cieľom priblížiť ciele planetárnej udržateľnosti na dosah, a po druhé, aby riešili niektoré zo základných otázok, na rozhraní medzi nimi, vrátane:

  • Akú úlohu zohráva výskum a inovácie pri plnení cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja do roku 2030?
  • Prinesie Horizont Európa hmatateľný rozdiel a ako dnešné krízy ovplyvnia zvyšok jeho strategickej agendy?
  • Sú zelené a digitálne prechody skutočne kompatibilné a ako zvládnuť potenciálne riziká a neúmyselné dôsledky súbežného vykonávania oboch?
  • Kde budú načrtnuté hranice medzi medzinárodnou spoluprácou a národnými záujmami v oblastiach súvisiacich s udržateľnosťou, v neposlednom rade v oblasti technologickej suverenity?
  • Môže predvídavosť pomôcť osobám s rozhodovacou právomocou v oblasti výskumu a inovácií dohodnúť sa na tom, čo uprednostniť a ako zosúladiť investície s dlhodobými vplyvmi a výsledkami?

Registrácia

Viac informácií:

Sustainable horizons: Does our future depend on science?

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://erc.europa.eu, zverejnené: 15. 12. 2022, autor: rpa