HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SusChem Brokerage Event 2018

Podujatia

Upozorňujeme na podujatie s názvom SusChem Brokerage Event 2018,  ktorý sa uskutoční 23.1.02018 v Bruseli. 

Podujatie má za cieľ poskytnúť priestor pre priemysel, akademické inštitúcie, výskumné organizácie  (RTOs), SME a startupy na kreovanie konzorcií a prípravu projektov pre výzvy na roky 2019 a 2020 programu Horizon 2020. Projektové návrhy by sa mali  venovať oblastiam: Nanotechnológie, Pokročilé Materiály, Biotechnológie a Pokročilá výroba a spracovanie (t,j. NMBP).

Podujatie si tiež kladie za cieľ otvoriť diskusiu na tému ako by mohli progresívne idey “Sustainable Chemistry“ prispieť k zvýšeniu Európskej konkurencieschopnosti a podporiť rozvoj vzájomne výhodného partnerstva medzi začínajúcimi inovátormi, priemyslom a akademickou sférou.

 

Počas „brokerage event“ budú mať účastníci príležitosť:

  • Získať priame informácie od zástupcov Európskej komisie o výzvach H2020 týkajúcich sa SusChem (napr. „ Materials, Process Technology, Eco Innovation“),
  • Zoznámiť sa s národnými platformami – the SusChem National Platforms (NTPs) – a ich (lokálnymi) projektovými ideami,
  • Diskutovať s platformami BBI JU a SPIRE, a získať informácie o ich projektovom portfóliu a otvorených výzvach,
  • Predstaviť svoje projektové idey relevantnej komunite SusChem Stakeholder, 
  • Osloviť ďalších účastníkov počas B2B mítingov a formovať spoločné konzorciá.

Pozrite si predbežný program  podujatia.

Pokiaľ chcete predstaviť svoje projektové idey, prečítajte si k tomu pokyny. 

Účasť na podujatí je bezplatná.