HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Successful R&I in Europe 2019

Podujatia

Pozvánka na konferenciu a networkingové podujatie s názvom – Successful R&I in Europe 2019 – 10th European Networking Event, ktoré sa bude konať od 14.-15.februára 2019 v Dusseldorfe v Nemecku.

Toto podujatie privíta už po desiaty raz výskumníkov a podnikateľov z oblasti Severné Porýnie-Vestfálsko ako aj z ďalších európskych regiónov, ktorí hľadajú partnerov pre nové európske výskumné a inovačné programy v rámci Horizontu 2020.

Táto séria podujatí doposiaľ zaznamenala veľký úspech s vyše 2600 účastníkmi od roku  2009.  Tentoraz bude podujatie rozdelené do siedmych paralelných workshopov zameraných na :

  • Informačné a komunikačné technológie (ICT)
  • Nanotechnológie, pokročilé materiály a výroba (NMM)
  • Energia
  • Cirkulárna Ekonomika
  • „Life Sciences“
  • Doprava
  • Inovatívne verejné obstarávanie (Innovative Public Procurement (PCP/PPI)

Na podujatí je možné sa krátko predstaviť (idey a/alebo výsledky), hľadať partnerov a komunikovať a diskutovať priamo s rozhodujúcimi osobnosťami  nové možnosti spolupráce na inovačných projektoch v rámci Horizontu 2020..

  • Registrácia na podujatie je otvorená do 7. februára 2019
  • Prihlásiť sa na vlastné predstravenie (idey a/alebo výsledky): do 14. januára 2019
  • Ďalšie informácie a registácia: More information and registration