HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Štipendiá na výskumné pobyty a projektovú spoluprácu v Rakúsku

Podujatia

Webinár: Štipendiá na výskumné pobyty a projektovú spoluprácu v Rakúsku. Zdroj: SAIA

Podujatie, ktoré sa uskutoční 1. februára 2023 o 14:00 je určené pre VŠ učiteľov, doktorandov, postdoktorandov a študentov.

Link na pripojenie: https://bit.ly/3WeiE7q 

 

Program webinára:
  • Programy SAIA
  • Štipendiá programu AKCIA RAKÚSKO – SLOVENSKO
    na výskumné pobyty, krátkodobé pobyty, projektovú spoluprácu a jazykové kurzy
  • Štipendiá programu CEEPUS
  • Národný štipendijný program SR
  • EURAXESS Austria

Na podujatí sa s Vami pozdieľa aj bývalá štipendistka programu Akcia Rakúsko-Slovensko!

Tešíme sa na vašu účasť!

Zdroj: https://www.saia.sk, zverejnené: 30. 1. 2023, autor: rpa